Remedial Teacher

Mocht het nodig zijn, dan kan je de hulp van de Remedial Teacher krijgen. Deze docent gaat eerst onderzoeken wat jij nodig hebt om je zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het is vooral didactisch gericht en vakgericht. Waar loop je op vast bij rekenen, taal, begrijpend lezen of cijferinzichtelijkheid? Het geeft je tools. De bedoeling is dat je na deze ondersteuning van de Remedial Teacher vaardigheden bezit om het vak makkelijker te leren. Deze begeleiding kan alleen of in een groepje gegeven worden.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM