Ouderbetrokkenheid

Wij als school doen er alles aan om uw kind goed te ondersteunen en te begeleiden zodat hij/zij opgroeit tot een zelfstandige jongvolwassene mét een vmbo-diploma in handen.

Uw hulp is daarbij onmisbaar. We merken dat als ouders/verzorgers betrokken zijn bij de school van hun kind, het kind beter functioneert op school. We vinden het fijn als ouders contact met ons opnemen om te praten over hun kind.

Hoe kunt u betrokken zijn?

 • Met uw kind praten over waar hij/zij mee bezig is op school
 • Goed contact met de mentor onderhouden
 • Informatie van school lezen
 • Regelmatig in Magister kijken (schoolresultaten, huiswerk, roosterwijzigingen etc)
 • Aanwezig zijn bij alle oudergesprekken en bijeenkomsten
 • Aanwezig zijn bij presentaties of voorstellingen
 • School informeren over veranderingen bij uw kind
 • School informeren bij adreswijziging of wijziging telefoonnummer

In de bovenbouw kunt u ook:

 • Aanwezig zijn bij de voorlichting over het mbo
 • Met uw kind praten over zijn/haar toekomst ná het Iedersland College
 • Samen met uw kind kijken naar welke opleiding goed bij hem/haar zal passen
 • Meegaan naar Open Dagen van ROC’s

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM