Begeleider Passend Onderwijs

De begeleider Passend Onderwijs (BPO) begeleidt leerlingen met extra (onderwijs)ondersteuningsbehoeften en richt zich op het ondersteunen, trainen en coachen van docenten(teams).

Het kan dus zo zijn dat jij als leerling extra onderwijskundige ondersteuning krijgt omdat je een specifieke onderwijsbehoefte hebt. Maar het kan ook zijn dat jouw mentor of docent extra begeleiding krijgt om te kijken hoe we jou als leerling (of een groepje leerlingen) het beste kunnen ondersteunen.

De vorm van ondersteuning hangt af van de vraag. Het doel is om leerlingen zoveel mogelijk passend onderwijs te bieden binnen de eigen school.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM