Opleidingsschool

Iedersland College is aangesloten bij de erkende Opleidingsschool De DAM. Dit houdt in dat we veel samenwerken met de Hogeschool van Amsterdam en Hogeschool Inholland. Op deze hogescholen volgen studenten lerarenopleidingen en zullen over een aantal jaar zelfstandig voor de klas staan.

Om studenten zo goed mogelijk voor te bereiden op werken in het onderwijs, lopen er gedurende het jaar verschillende studenten bij ons stage. Tijdens deze stage zullen zij de docenten van het Iedersland College observeren, kennismaken met de school en ook zelf voor de klas staan.

Ben je zelf student en heb je interesse om stage te lopen op het Iedersland College? Meer informatie? Ga naar Iedersland College op Opleidingsschool De DAM of neem contact op met Samantha Thissen(s.thissen@iederslandcollege.nl of bel 020-4081204).

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM