Orthopedagoog

Bij het Iedersland College kun je rekenen op ondersteuning op maat. Mocht er behoefte zijn aan nader onderzoek om jouw specifieke ondersteuningsbehoeften vast te stellen, dan kun je terecht bij onze orthopedagoog. Daarnaast kan de orthopedagoog ook dyslexie- en dyscalculieonderzoeken afnemen om eventuele lees-, spellings- en rekenproblemen te identificeren.

Door middel van deze onderzoeken krijgen we een beter beeld van jouw individuele behoeften en kunnen we de juiste ondersteuning en begeleiding bieden. Het doel is om het leerproces zo goed mogelijk af te stemmen op jouw unieke talenten en uitdagingen, zodat je optimaal kunt groeien en ontwikkelen.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM