Schoolregels

Op school ben je met veel mensen tegelijk. Met jouw klasgenoten, je mentor, docenten en andere leerlingen van het Iedersland College. Hoe gaan we op een prettige manier, in een veilige sfeer met elkaar om?

Het Iedersland College werkt met ingang van 2019-2020 met de methodiek: Positive Behavior Support (PBS). Op een positieve wijze proberen we jou aan het denken te zetten over je eigen handelen en de gevolgen daarvan.

Een belangrijk onderdeel hiervan is: het houden aan afspraken. De afspraken zijn kort, positief geformuleerd en voor iedereen haalbaar.

Wij gaan er van uit dat ook jouw ouders de school steunen in de afspraken die met de leerlingen gemaakt worden.

De afspraken zijn:

  • We houden ons aan afspraken;
  • Alle leerlingen hebben een kluisje en zijn daar zelf verantwoordelijk voor;
  • Telefoon en oortjes zijn in de kluis. Ze mogen er alleen uit in de pauzes;
  • Jassen en petten zijn in de kluis;
  • Bij iedere les neem je je boeken van die les mee en een pen of potlood;
  • We blijven van elkaar en van elkaars spullen af;
  • We gebruiken op school geen alcohol en/of drugs;
  • We volgen de aanwijzingen van de medewerkers van het Iedersland College op;
  • We zijn respectvol en beleefd naar volwassenen.

Naast schoolregels hebben de leerlingen van het Iedersland College ook rechten en plichten. In het leerlingenstatuut staat alles uitgebreid omschreven.

Dit document is hieronder te downloaden:

Leerlingen statuut Iedersland 2021-2023

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM