Absentie

 

Voor ziekmeldingen belt u naar 020 – 408 1204

 

Indien een leerling niet op school kan zijn, dan moet dit zo spoedig mogelijk aan school gemeld worden. Deze melding moet door de ouders worden gedaan tussen 8.00 en 9.00 uur. Zodra de leerling weer op school is, levert hij of zij ’s morgens vóór aanvang van de lessen bij de conciërge een brief van de ouders in. Deze brief is ondertekend door de ouders en vermeldt de duur en de reden van de absentie

Indien een leerling zich op school ziek voelt en naar huis wil, vraagt hij/zij toestemming aan de teamleider. Bij afwezigheid van de teamleider meldt de leerling zich af bij de zorgcoördinator of directeur. De leerling mag de school niet verlaten zonder zich te hebben afgemeld. De ouders worden door de school op de hoogte gesteld dat de leerling ziek naar huis gaat.

Indien een leerling lessen moet verzuimen voor bijvoorbeeld een bezoek aan de (tand)arts, dan dienen de ouders dit ruim van tevoren schriftelijk aan school te melden. Indien een leerling herhaaldelijk ziek wordt gemeld of langdurig ziek is, neemt de mentor contact op met de ouders en volgt er een oproep door de schoolarts.

Bij ongeoorloofd verzuim moet de leerling de gemiste lesuren inhalen en worden de ouders hiervan op de hoogte gesteld. Bij veelvuldig ongeoorloofd verzuim wordt de leerplichtambtenaar ingeschakeld.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM