Ouders

Een goede toekomst voor uw kind, daar werken we samen aan. Daarom vinden wij uw betrokkenheid erg belangrijk.

Ervaart u soms moeilijkheden bij het opvoeden of begeleiden van uw kind? U staat er niet alleen voor. De ondersteuning en begeleiding die op onze school aanwezig is, is niet alleen voor uw zoon/dochter. U kunt via de school (onafhankelijke) hulp krijgen. Vraag ernaar via de mentor.

Agenda ouderbijeenkomsten 2022-2023

In onderstaand tabel vindt u de momenten waarop wij u als ouders op school verwachten. Wij willen u vragen om voor u relevante data alvast in uw agenda te zetten. De mentoren zullen u benaderen voor afspraken rondom kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken. Meer informatie over de ouderavonden en ouderbijeenkomsten volgt.

 

Wanneer Wat Wie
2 september 2022 Afsluiting introductiedagen – barbecue Leerjaar 1
12 september Ouderavond Leerjaar 1
19 september Ouderavond Leerjaar 2
13 september Ouderavond Leerjaar 3
20 september Ouderavond Leerjaar 4
13 t/m 20 september Kennismakingsgesprekken Leerjaar 1
20 t/m 23 september Kennismakingsgesprekken Leerjaar 2
14 t/m 20 september Kennismakingsgesprekken Leerjaar 3
21 t/m 23 september Startgesprekken Leerjaar 4
19 t/m 23 december Rapportgesprekken periode 1/4 Leerjaar 1 t/m 4
7 maart Voorlichting keuzevakcarrousel Leerjaar 2
3 t/m 7 april 2023 Rapportgesprekken periode 2 Leerjaar 1 en 2
3 en 4 april 2023 LOB-presentaties Leerjaar 4
17 t/m 21 april 2023 Rapportgesprekken periode 2 Leerjaar 3
17 t/m 20 juli LOB-presentatie+rapportgesprek periode 3 Leerjaar 1 t/m 3
24 november 2022 Ouderbijeenkomst I Leerjaar 1 t/m 4
6 april 2023 Ouderbijeenkomst II Leerjaar 1 t/m 4

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM