Ouders

Een goede toekomst voor uw kind, daar werken we samen aan. Daarom vinden wij uw betrokkenheid erg belangrijk.

Ervaart u soms moeilijkheden bij het opvoeden of begeleiden van uw kind? U staat er niet alleen voor. De ondersteuning en begeleiding die op onze school aanwezig is, is niet alleen voor uw zoon/dochter. U kunt via de school (onafhankelijke) hulp krijgen. Vraag ernaar via de mentor.

Agenda ouderbijeenkomsten 2023-2024

In onderstaand tabel vindt u de momenten waarop wij u als ouders op school verwachten. Wij willen u vragen om voor u relevante data alvast in uw agenda te zetten. De mentoren zullen u benaderen voor afspraken rondom kennismakingsgesprekken en rapportgesprekken. Meer informatie over de ouderavonden en ouderbijeenkomsten volgt.

Wanneer Wat Wie
8 september 2023 Afsluiting introductiedagen – barbecue Leerjaar 1
18 september Ouderavond Leerjaar 1
19 september Ouderavond Leerjaar 3
25 september Ouderavond Leerjaar 4
26 september Ouderavond Leerjaar 2
2 t/m 6 oktober I-week – Startgesprekken 23-24 Leerjaar 1 t/m 4
7 november Thema ouderavond Leerjaar 1 t/m 4
18 t/m 22 december Rapportgesprekken periode 1/4 Leerjaar 1 t/m 4
4 maart Voorlichting keuzevakcarrousel Leerjaar 2
2 t/m 5 april 2023 Rapportgesprekken periode 2 Leerjaar 1 t/m 3
22 t/m 26 april LOB-presentatie+rapportgesprek periode 5 Leerjaar 4
23 april Thema ouderavond Leerjaar 1 t/m 4
15 t/m 18 juli LOB-presentatie+rapportgesprek periode 3 Leerjaar 1 t/m 3

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM