Begeleiding

Het Iedersland College wil jou zoveel mogelijk proberen te ondersteunen in je eigen klas. De school wil een veilige plek bieden waarin jij je thuis voelt. Jouw mentor en je eigen klas zijn daarbij de belangrijkste basis.

Wanneer de mentor constateert dat het zorgaanbod in de eigen klas onvoldoende is, meldt de mentor de leerling aan bij de zorgcoördinator. Zij kan leerlingen doorverwijzen voor extra hulp.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM