Leerlingenraad

De leden van de leerlingenraad zijn verantwoordelijk voor de organisatie van schoolfeesten, het helpen bij open dagen en het meedenken over hoe het beter kan op school voor de leerlingen, ideeën daarover polsen in hun klassen, deze naar voren brengen en daarover samen in gesprek te gaan met de schoolleiding.

Elke klas kiest 1 klasgenoot die de klas vertegenwoordigt in de leerlingenraad. De leden van de leerlingenraad kiezen 1 voorzitter. Deze voorzitter van de leerlingenraad is ook lid van de Medezeggenschapsraad. De leerlingenraad komt ongeveer 1x per maand bij elkaar.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM