Veiligheid

We vinden het belangrijk dat leerlingen in een veilige omgeving kunnen leren. En dat medewerkers in een veilige omgeving kunnen werken. Om een veilige sfeer te creëren, werkt het Iedersland College met de methodiek Positive Behavior Support (PBS). Op een positieve wijze proberen we de leerlingen te brengen tot nadenken over eigen handelen en de gevolgen van hun daden. Een belangrijk onderdeel hiervan is: het houden aan afspraken. Deze zijn te lezen in de Schoolgids.

De school veiligheidskaarten zijn hier in z’n volledigheid te lezen. Deze veiligheidskaarten geven inzicht in hoe de school stapsgewijs omgaat in verschillende situaties met betrekking tot veiligheid.

Vertrouwenspersonen

Omdat onderbouwleerlingen veel tijd met de mentor doorbrengen, kunnen leerlingen de mentor makkelijk in vertrouwen nemen. Leerlingen kunnen ook altijd terecht bij Ouder- en Kindadviseur, zorgcoördinator of leerlingbegeleider. Wij hebben ook een vertrouwenspersonen binnen school, dit zijn; Mart van Ooijen en Luka Steusel. Over ongewenst gedrag door anderen en over eigen problemen kan je altijd bij de vertrouwenspersonen terecht. De vertrouwenspersoon deelt geen informatie met anderen, tenzij de betrokken leerling hiervan op de hoogte is.

Anti pesten

Onze anti-pestprogramma is geheel geïntegreerd in het lesprogramma. De visie hierachter is dat met een schoolbrede aanpak veel pestgedrag voorkomen kan worden. Regelmatig worden in de klas anti-pestworkshops en voorlichtingen gegeven. Tevens krijgen alle eerstejaars klassen een rots- en watertraining en hebben de onderbouwklassen één uur sociale vaardigheidstraining.

Het pestbeleid bestaat uit vier onderdelen: pesten voorkomen, pesten bestrijden, theorie en achtergronden en mogelijke werk- en gespreksvormen voor in de klas. Voor het onderdeel ‘pesten bestrijden’ is een pestprotocol, oftewel een stappenplan, gemaakt.

Sociale media

Sociale media spelen tegenwoordig ook een rol met betrekking tot schoolveiligheid. Hier kan je een aantal tips lezen om online pesten te voorkomen en je vindt advies voor slachtoffers van cyberpesten. Blijf er niet mee zitten, maar neem iemand op school in vertrouwen.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM