Schoolvakanties

De schoolvakanties en studiedagen voor 2020-2021.

Verlof

Vakantieverlof buiten de geplande data mag alleen worden verleend als er een werkgeversverklaring voor één van de ouders kan worden getoond waaruit blijkt dat vakantie binnen de schoolvakanties onmogelijk is. Ook ander extra verlof kan alleen bij hoge uitzondering worden verleend. In een dergelijk geval kunt u contact opnemen met de directeur van de school.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM