Ouderraad

De ouderraad is er voor ouders. Heeft u vragen, wilt u eens een mening horen van andere ouders of advies, dan kunt u bij de ouderraad terecht.

E-mail: ouderraad@iederslandcollege.nl

Taken ouderraad

  • Het behartigen van belangen van ouders bij de directie van de school en de medezeggenschapsraad;
  • Het betrekken van ouders bij de school;
  • Het organiseren van activiteiten, zoals bijvoorbeeld thema-avonden;
  • Het stimuleren en initiëren van activiteiten die zorgen voor een goede sfeer op school.

Samenstelling ouderraad

Iedere ouder/verzorger die interesse heeft om deel te nemen als lid van de ouderraad kan zitting nemen. Er zijn geen verkiezingen. Gemiddeld wordt er 6x per jaar vergaderd.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM