LOB/Decaan

 

Loopbaan leren

Gedurende de vier jaren op het Iedersland College onderzoek je wat jouw talenten en interesses zijn, zodat je een goede keuze kunt maken voor een vervolgopleiding. Loopbaan oriëntatie en begeleiding (LOB) helpt jou daarbij.

LOB loopt als een rode draad door het beroepsgerichte programma heen. Je bent eigenaar van jouw loopbaandossier en gaat zelf actief aan de slag. Je leert jezelf goed kennen en wat bij jou zou passen. Je leert ook gebruik te maken van jouw netwerk.

Decaan

De decaan, Maud Breet, helpt jou om een vervolgopleiding te kiezen. Vanaf leerjaar 3 ga je je actief oriënteren op jouw toekomstige opleiding. In leerjaar 3 en 4 bezoek je verschillende Open Dagen. De hulp van jouw ouders is belangrijk.

Wanneer jij of jouw ouders vragen hebben die te maken hebben met jouw vervolgopleiding, kan er contact opgenomen worden met decaan Maud Breet. m.breet@iederslandcollege.nl.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM