Ouderbijdrage

Elk schooljaar wordt u verzocht om een vrijwillige ouderbijdrage te betalen. Deze wordt elk schooljaar vastgesteld en is per leerjaar verschillend.

Van deze ouderbijdrage worden activiteiten betaald die niet tot het reguliere onderwijsprogramma behoren.

Iedersland College vindt het belangrijk dat kinderen meegaan met schoolkamp en schoolreisjes en meedoen met de activiteiten buiten het reguliere onderwijsprogramma. De leerlingen leren met elkaar omgaan, elkaar te accepteren, zelfstandig opdrachten uit te voeren en verantwoordelijkheid te nemen en ze bouwen een band op met medeleerlingen en docenten.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM