Evenementen

Ook dit keuzevak is nieuw toegevoegd aan ons aanbod. Het gaat bij dit vak voornamelijk om het mede organiseren van en assisteren bij een evenement. De leerdoelen die aan bod komen zijn:

  • een planning voor een kleinschalig evenement maken
  • een draaiboek voor een evenement maken
  • een eenvoudige begroting voor een evenement maken
  • assisteren bij het maken van afspraken binnen gestelde kaders met medeorganisatoren, noodzakelijk om een kleinschalig evenement te organiseren
  • assisteren bij de opbouw van een kleinschalig evenement
  • een bijdrage leveren aan activiteiten tijdens het evenement
  • assisteren bij de afbouw van een evenement
  • tijdens een evenement eigentijdse communicatiehulpmiddelen adequaat inzetten
  • het verloop en de uitwerking van een evenement presenteren, evalueren en beknopt verslaan

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM