Bakkerij

Dit keuzevak is nieuw toegevoegd aan ons aanbod. Bij dit vak leren de leerlingen om enerzijds een bijdrage aan het beheer en anderzijds aan het vervaardigen van bakkerijproducten te leveren.

Concreet gaat het om de volgende leerdoelen:

  • trends en ontwikkelingen volgen en toepassen
  • assortiment beheren
  • productie van bakkerijproducten plannen en organiseren
  • grondstoffen, ingrediënten en tussenproducten beheren
  • receptuur hanteren voor het vervaardigen van bakkerijproducten
  • apparatuur, gereedschappen en machines gebruiken en onderhouden, volgens de voorgeschreven procedures
  • grondstoffen, ingrediënten en tussenproducten schoonmaken en (voor)bewerken
  • bakkerij tussenproducten en bakkerijeindproducten vervaardigen en verwerken
  • bakkerijproducten afwerken, decoreren en presenteren
  • economisch en duurzaam omgaan met grondstoffen, gas, water en elektra

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM