Voorkomen van ongevallen en EHBO

Een ongeluk zit in een klein hoekje wordt er weleens gezegd. Het is dan ook van belang om te weten hoe er gehandeld moet worden. Tijdens de lessen van EHBO leren de leerlingen o.a. de volgende zaken:

  • assisteren bij activiteiten op het gebied van veiligheid en risicopreventie
  • de functie van enkele organen en weefsels uitleggen
  • in acute situaties handelen volgens het 5 stappenplan (op gevaar letten, nagaan wat er is gebeurd en nagaan wat het slachtoffer mankeert, het slachtoffer geruststellen en zorg dragen voor beschutting, zorgen voor professionele hulp en het slachtoffer helpen op de plaats waar hij ligt of zit)
  • stoornissen in de vitale functies signaleren en direct professionele hulp inschakelen
  • aan de hand van de ongevalssituatie en de verschijnselen letsels herkennen en vaststellen van de noodzakelijke basishandelingen en deze uitvoeren

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM