Voorlichting beroepsgerichte programma + VMR bovenbouw

Amsterdam, 12 februari 2024

Betreft: voorlichting beroepsgerichte programma + VMR bovenbouw

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 2,

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) zal uw kind, naast de algemene vakken, ook het beroepsgerichte programma volgen. Dit programma bestaat uit een beroepsgericht profielvak (Dienstverlening en Producten) en keuzevakken. Hiernaast introduceert het Iedersland College vanaf volgend schooljaar de vakmanschapsroute voor de leerlingen die het reguliere vmbo traject niet kunnen voortzetten.

Om enig inzicht in het hiervoor genoemde te verkrijgen, nodig ik u bij deze van harte uit om de voorlichting hierover te volgen. Deze wordt op school verzorgd. Ik zou het zeer op prijs stellen als u samen met uw kind deze voorlichting bijwoont.

U zult ook meer informatie krijgen over een belangrijke activiteit die in maart zal plaatsvinden. Uw kind volgt dan een keuzevakcarrousel. De doelstelling hiervan betreft een kennismaking met ons keuzevakaanbod. Na afloop zal uw kind samen met u en (eventueel) de mentor het voorgeschreven aantal keuzevakken kiezen die in de bovenbouw met schoolexamens zullen worden afgesloten.

De voorlichting vindt op dinsdag 5 maart 2024 van 18:00 uur tot 19:00 uur plaats. Inloop is om 17:45 uur.

Met vriendelijke groet,

Rachid Hamdi

Coördinator beroepsgerichte afdeling

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM