Brief examinering laatste maanden op het IC leerjaar 4 2023-2024

Amsterdam, 12 februari 2024

Betreft: examinering laatste maanden op het IC

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen jaar 4,

De tijd vliegt voorbij en de voorjaarsvakantie staat alweer voor de deur. We bevinden ons inmiddels in een super belangrijke periode. De laatste schoolexamens worden in de tweede week na de vakantie gemaakt. Hiernaast zijn de voorbereidingen richting de centrale examens in volle gang en worden deze na de vakantie voortgezet. Begin april worden de 2F rekenexamens afgenomen en wordt het CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) gemaakt. Na de meivakantie sluiten de leerlingen hun examenjaar af met de centrale examens voor de AVO vakken (Nederlands, Engels, Biologie en Economie). Deze examens worden in het digitale examenprogramma Facet gemaakt. Vanuit huis kunnen de oude examens via vo-oefenomgeving.facet.onl geoefend worden.

Hierna volgt een overzicht met de belangrijkste data.

Datum Wat?

 

4 maart – 8 maart Toetsweek periode 5

 

11 maart – 15 maart 1e ronde proefexamens in Facet Engels, Economie, Nederlands en Biologie + profielvak Dienstverlening en Producten
18 maart – 29 maart Herkansingen periode 5 + 1 extra herkansing over leerjaar 4

 

25 maart – 29 maart 2e ronde proefexamens in Facet Engels, Economie, Nederlands en Biologie + profielvak Dienstverlening en Producten
3 april 2F rekenexamen

 

8 april Akkoordverklaring cijfers ondertekenen (leerlingen)

 

11 april – 18 april CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen) voor het profielvak Dienstverlening en Producten; rooster volgt later
18 april

 

Herkansing 2F rekenexamen
22 april – 23 april Afsluitende LOB presentaties

 

15 mei – 30 mei Centrale schriftelijke examens in Facet Nederlands, Engels, Biologie en Economie

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u een e-mail sturen naar r.hamdi@iederslandcollege.nl

Met vriendelijke groet,

Rachid Hamdi

Examensecretaris

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM