Brief ouders bovenbouw verlengde lockdown

Amsterdam, 14 januari 2021

Betreft: nieuw rooster

Beste ouder(s)/verzorger(s),

Wij houden de ontwikkelingen omtrent COVID nauwlettend in de gaten en passen ons onderwijs hierop aan. Dit heeft gevolgen voor het rooster. Middels deze brief willen wij u van deze verandering op de hoogte brengen.

Naar aanleiding van de verlengde lockdown, de wens om examenleerlingen fysiek onderwijs te geven en de anderhalvemetermaatregel die wederom ook voor de leerling ingevoerd is, zijn wij gekomen tot een nieuw rooster waarbij uw zoon/dochter één dag in de week naar school komt. Hij/zij zal lessen volgen waar aanwezigheid op school vereist is. Daarnaast worden klassen gehalveerd en zullen de lessen 60 minuten duren. Ook gaan er schoolexamens gemaakt worden, deze worden tijdig in het rooster van de leerling opgenomen.

De derdejaarsleerlingen worden dinsdag of donderdag op school verwacht. De vierdejaarsleerlingen maandag of vrijdag. De lessen starten die dag om 9 uur. Bij deze het verzoek aan u om samen met uw zoon of dochter in Magister te kijken wanneer hij/zij naar school moet komen. Op de andere dagen worden de lessen online gegeven volgens het rooster in Magister.

Op school houden wij ons uiteraard aan de richtlijnen vanuit het RIVM. Zo zijn de leerlingen nog steeds verplicht om een mondkapje in de school te dragen. Kunt u zorgen voor voldoende exemplaren? Wij gaan ervan uit dat de leerlingen zich aan de regels houden. Mocht uw zoon of dochter dit, om wat voor reden dan ook, niet doen, dan zijn wij genoodzaakt uw kind naar huis te sturen.

Mocht u na het lezen van deze brief vragen hebben, kunt u contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Hans van der Werf

Bovenbouwcoördinator

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM