Brief schrappen stage leerjaar 3

Amsterdam, 1 februari 2021

Betreft: besluit schrappen stage leerjaar 3

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

De leerlingen van leerjaar 3 zouden van 6 april tot en met 16 april stage lopen. Gezien de huidige bijzondere omstandigheden waarin we leven, hebben wij helaas het besluit moeten nemen om de stage van dit schooljaar te schrappen. Wij zullen deze aanpassing ook in het PTA (Programma van Toetsing en Afsluiting) verwerken.

In verband met de lockdown zijn veel organisaties al lange tijd gesloten. Wij kunnen dan ook niet het onmogelijke van de leerlingen vragen. Uiteraard betreuren wij het zeer dat de stage niet door kan gaan. De stagepraktijk biedt namelijk vele voordelen met zich mee en is zeker van toegevoegde waarde voor de leerlingen.

In het vierde leerjaar staat er gelukkig ook een stageperiode gepland. We hopen dan ook dat de situatie volgend schooljaar aanzienlijk is verbeterd en dat de stage doorgang kan vinden.

Indien u nog vragen heeft, dan kunt u mij mailen.

Met vriendelijke groet,

Rachid Hamdi
Stagecoördinator Iedersland College
E-mail: r.hamdi@iederslandcollege.nl

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM