Corona Update

Beste leerlingen en ouders,

Maandag 14 december hebben we gehoord dat ook onze school vanaf 16 december weer dicht moet voor fysiek onderwijs en weer over moet stappen op online onderwijs. We hadden gehoopt deze week nog les te kunnen geven en de week samen af te kunnen sluiten voor de kerstvakantie. Helaas loopt het anders. In deze brief leggen we uit wat de overstap naar online onderwijs betekent.

Hoe lang duurt deze situatie?

De school verzorgt online onderwijs van 4 januari tot en met 15 januari. Op 12 januari maakt de overheid bekend of de school vanaf 18 januari weer fysiek op school onderwijs mag verzorgen of niet.

Hoe ziet het online onderwijs eruit?

We geven les volgens rooster. Check het actuele rooster in Magister om te zien welk vak wanneer staat ingepland. Leerlingen ontvangen voor hun online lessen een uitnodiging via Teams. De leerlingen moeten aanwezig zijn bij de lessen zijn zij dat niet dan worden zij door de docent als absent genoteerd.

Tot slot

Het is een bijzondere tijd waarin we leven en dat blijft ook nog wel even zo. We hopen dat we er samen goed uitkomen. Houd contact met je mentor en klasgenoten. Help elkaar een beetje. Houd contact met school. Als uw kind ziek is, belt u dan naar de school om uw kind ziek te melden. Het is belangrijk dat wij de aan-en afwezigheid goed registreren. Natuurlijk hopen we dat iedereen gezond blijft.

Met ingang van vrijdag 18 december is het kerstvakantie. Een moment om afstand te nemen en tot rust te komen.

Voor nu hoop ik u en jullie voldoende geïnformeerd te hebben en wil ik iedereen alvast een hele goede kerstvakantie toewensen.

Met vriendelijke groet,

Het team van het Iedersland College

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM