Planning m.b.t. lockdown

Amsterdam, 19 december 2021

Betreft: sluiting voortgezet onderwijs

Beste ouders/verzorger van leerlingen van het Iedersland College,

Gisteravond is het besluit medegedeeld dat per maandag 20 december alle voortgezet onderwijsscholen in Nederland sluiten vanwege de corona-pandemie. Middels deze brief delen wij mee wat dit abrupte besluit betekent voor het Iedersland College de komende week:

– Er wordt geen de komende week geen (digitaal) les gegeven. Ook gaan de geplande projectdagen en workshops niet door. Het schoolgebouw is wel open

– De school biedt noodopvang voor kwetsbare leerlingen en leerlingen van ouders met een cruciaal beroep. Mocht u hier gebruik van willen maken, neem dan contact op met de schoolleiding

– Leerlingen uit jaar 3 en 4 komen naar school voor het maken van de schoolexamens. Dit geldt ook voor inhaalexamens en herkansingen. Het rooster hiervoor is te zien in magister

– Er wordt ernstig rekening gehouden met een scenario dat er vanaf 10 januari wordt overgestapt op digitaal onderwijs. De komende week nodigen wij alle klassen even op school voor het bespreken van werken met teams/magister, het leeghalen van het kluisje en inventariseren of alle leerlingen de juiste boeken en devices hebben. Op de volgende momenten komen de klassen naar school:

Dinsdag 21 december: 9:00 4B, 10:30 4A, 12:15 4D, 13:00 4C

Woensdag 22 december 9:00 1A en 3A, 10:00 1B en 3B, 11:00 2A en 3C, 12:00 2B

Het is zeer vervelend dat wij dit kalenderjaar op deze manier moeten afsluiten en we begrijpen dat dit voor u als ouder ook veel vraagt. We hopen dat u de komende periode goed en gezond doorkomt. Mochten er vragen zijn, neem dan vooral contact met de mentor van uw zoon of dochter.

Met vriendelijke groet,

Team Iedersland College

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM