Maatregelen centraal examen

Amsterdam, 20 december 2021

Betreft: maatregelen centrale examens 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen jaar 4,

Zoals u wellicht uit de media heeft vernomen, is besloten om vanwege de corona-crisis enkele maatregelen te nemen voor de centrale examens van 2022. Dit besluit komt voort uit een landelijke analyse van achterstanden bij leerlingen op het voortgezet onderwijs.

Hieronder volgende in ieder geval de belangrijkste maatregelen waar wij op het Iedersland College rekening mee moeten houden:

· van het CSPE (centraal examen profielvak Dienstverlening en Producten, afgekort D&P) moeten alleen twee modules (OAOG en MMPM) centraal geëxamineerd worden;

· de andere twee D&P modules (PPV en PRMV) worden alleen met een schoolexamen afgesloten;

· mogelijkheid voor leerlingen die langdurig ziek zijn geweest om in tijdvak 2 hun centraal examen te maken;

· uitbreiding tijdvak 2 van 4 naar 10 dagen;

· een extra herkansing voor het centraal examen (dus 2 vakken i.p.v. 1 vak);

· naast de 2 herkansingen van AVO vakken, mogen de BB en KB leerlingen ook het beroepsgerichte profielvak D&P herkansen.

Belangrijk om te melden is dat deze maatregelen geen invloed hebben op de volledigheid en waarde van het VMBO-diploma dat hopelijk al onze leerlingen dit schooljaar behalen.

Mochten er vanuit de overheid nieuwe maatregelen genomen worden die voor de leerlingen uit jaar 4 van invloed zijn, krijgt u hier uiteraard bericht van.

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, neem dan vooral contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Namens de examencommissie

Rachid Hamdi

Examensecretaris

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM