Leerlingenvervoer

Ieder kind heeft recht op onderwijs. Ouders of verzorgers moeten er zelf voor zorgen dat hun kind iedere dag op school komt. Meestal is dat geen probleem; de school ligt op loop- of fietsafstand van de woning of is zelfstandig met het openbaar vervoer te bereiken.

Voor sommige kinderen is de situatie anders, bijvoorbeeld doordat ze een beperking hebben of aangewezen zijn op een speciale school die een eind uit de buurt ligt. Als deze kinderen in Amsterdam wonen, kunnen ze mogelijk in aanmerking komen voor de regeling ‘bekostiging leerlingenvervoer’ van de gemeente Amsterdam. Doe een aanvraag bij de gemeente.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM