ATOS (Ambulante hulp Thuis en op School)

De hulpverlener werkt intensief samen met school, het gezin en andere betrokkenen binnen het netwerk. Samen worden doelen geformuleerd op het gebied van de opvoeding, het gedrag of schoolse vaardigheden – zoals functioneren in een groep, concentreren, omgaan met leerlingen en docenten, studieplanning – van de leerling en maakt afspraken met het gezin en de betrokkenen op school.

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM