Algemene informatiebrief

Amsterdam, 1 december 2021

Betreft: informatiebrief december

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen van het Iedersland College,

Allereerst hopen wij dat u in goede gezondheid verkeert. Door middel van deze informatiebrief houden wij u graag op de hoogte van de ontwikkelingen rondom het Iedersland College.

Zoals in de informatiebrief van november was aangekondigd, kreeg onze school op 11 november bezoek van de onderwijsinspectie. Doel van het bezoek was om te beoordelen wat de voortgang was ten opzichte van het onderzoek van een jaar geleden, waarbij de school als zeer zwak werd beoordeeld. Ondanks dat het definitieve rapport nog niet binnen is, heeft de onderwijsinspectie laten weten dat het Iedersland College op alle onderdelen zichtbaar verbeterd is. Ook zijn er nog aandachtspunten zoals omgang met verschillen in de klas en omgaan met ordeverstoringen, maar de ontwikkelingen in school worden als zeer positief gezien. Zo gauw het definitieve rapport gepubliceerd is, laten wij het u meteen weten.

Zoals u in de brief van zondag 28 november over de coronamaatregelen heeft kunnen lezen, zijn de regels in school behoorlijk aangescherpt. Het is goed te zien dat veel leerlingen meteen met een mondkapje in school rondlopen. In deze brief heeft u ook kunnen lezen dat de rapportgesprekken van komende maand digitaal zullen plaatsvinden. De procedure van het rapportgesprek is dat tijdens dit gesprek zowel het rapport als het ontwikkelingsperspectief (OPP) van de leerling wordt ondertekend. Aangezien dit lastig op afstand te realiseren is, zal het rapport en OPP digitaal met u gedeeld worden. Daarbij ontvangt u bij het rapport een formulier waarop u uw handtekening kunt zetten als het rapport en OPP besproken is. Over de tijden en duur van het rapportgesprek ontvangt u informatie van de mentor.

Op 10 december staat er een schaatsdag gepland op de Jaap Edenbaan. Ondanks de huidige coronasituatie kan deze gelukkig doorgaan. Op 10 december zullen er dus geen lessen zijn en worden alle leerlingen op de schaatsbaan verwacht. Over de exacte tijden en wat mee te nemen, ontvangt u deze week via uw zoon/dochter een aparte brief.

In de week voor de kerstvakantie volgen de onderbouw en bovenbouw aparte programma’s. De onderbouw heeft op maandag een reguliere lesdag en dinsdag t/m donderdag projectdagen. Leerjaar 1 volgt een project over gezonde voeding en leerjaar 2 gaat deze dagen een eigen land besturen. Leerjaar 3 en 4 hebben maandag en dinsdag reguliere lesdagen en volgen op woensdag en donderdag speciale workshops. De lestijden zijn die dagen anders dus houd Magister goed in de gaten.

Op donderdagavond 23 december is er met de mentorklas op school een kerstdiner van 18:00 tot ongeveer 19:30. Elke leerling neemt dan iets lekkers mee van huis en samen met de mentor wordt dan het einde van dit toch vreemde kalenderjaar gevierd. Graag hadden wij u in deze week op school ontvangen, maar helaas laat de huidige situatie dat niet toe. U kunt wel een mooie bijdrage leveren door samen met uw zoon of dochter voor een lekker gerecht te zorgen bij dit diner. Op vrijdag 24 december zijn leerlingen vrij.

Op maandag 10 januari worden alle leerlingen na een welverdiende kerstvakantie weer op school verwacht. Alle lessen zullen die dag om 9:45 starten met een welkomstontbijt bij de mentor om samen 2022 in te luiden.

Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan contact op met de mentor.

Met vriendelijke groet,

Team Iedersland College

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM