Informatie brief over verzuim tijdens schoolexamens

Amsterdam, 28 september 2021

Betreft: verzuim tijdens schoolexamens

Geachte ouder(s)/ verzorger(s),

De eerste schoolexamens van dit schooljaar zijn inmiddels afgenomen of worden op korte termijn afgenomen. De afspraken hieromtrent zijn tijdens de voorlichting van examinering aan u gepresenteerd. Ook heeft de mentor de belangrijke zaken rondom dit belangrijke thema met de leerlingen in de klas besproken.

Medisch verzuim

Helaas hebben wij nu al gemerkt dat er toch tijdens schoolexamens afspraken worden gepland met dokters, tandarts ed. Wij willen u vriendelijk doch dringend verzoeken om alle afspraken buiten de schoolexamens om te plannen.

Tijdig afmelden

Verder hebben wij geconstateerd dat de afmeldingen niet tijdig met school zijn gecommuniceerd. Het is de bedoeling dat het afmelden door ouders/verzorgers moet gebeuren en dat dit vóór de start van een schoolexamen gebeurd moet zijn.

Wij willen u vragen om goed op de hiervoor genoemde punten te letten. Indien wij als school telefonisch niet bereikbaar zijn, kunt het u iets later weer proberen of in uiterste gevallen de afmelding tijdig met de mentor te communiceren.

Alvast bedankt voor de samenwerking!

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u mij bellen of mailen.

 

Rachid Hamdi

Examensecretaris Iedersland College

Telefoonnummer: 020-4081204

E-mail: r.hamdi@iederslandcollege.nl

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM