Belangrijke Zaken Examinering Iedersland College

LEERJAAR 4 (cohort 2020-2022)
– PTA’s en schoolexamenreglement zijn op www.iederslandcollege.nl (subpagina Leerlingen – Examen) te vinden.
– Toetsweken

Periode Week
4 22 tot en met 26 november 2021
5 7 tot en met 11 maart 2022

Buiten de toetsweken wordt de rest van de schoolexamens tijdens de lessen afgenomen.
– Herkansingen
Periode Week
4 week van 6 december tot en met 10 december 2021
5 week van 21 maart tot en met 25 maart 2022

– Absenties
o Geen doktersafspraken ed. plannen tijdens schoolexamens!
o Ziek melden of afspraak doorgeven vóór afname (school)examen

§ Naar school bellen (ouders/verzorgers) à 020-4081204

§ Via magister (ouders/verzorgers)
o Meer dan 15 minuten te laat à ongeoorloofd = onregelmatigheid
– Inhalen van schoolexamens
o Inhalen binnen een week, met docent afspraak maken (afspraak komt vervolgens in Magister)
o Centraal inhaalmoment (vrijdag 8e en 9e uur)

– Stage
o 26 oktober 2021 t/m 7 december 2021 (7 dinsdagen)
o Deadline inleveren stageformulier à 30 september 2021

– CSPE (centraal schriftelijk en praktisch examen)
o Profielvak Dienstverlening en Producten
o 4 april t/m 15 april 2022
o Nadere info en roostering volgt later in het schooljaar

– CSE (centraal schriftelijk examen)
o Nederlands, Engels, Economie en Biologie
o 16 mei t/m 31 mei 2022
o Nadere info en roostering volgt later in het schooljaar

– Wanneer ben je geslaagd?
o Gemiddelde van alle centrale examens is ten minste 5,5
o Voor het vak Nederlands een eindcijfer van 5 of hoger
o Eén 5 en de rest 6 of hoger
o Eén 4, een 7 (als compensatie) en de rest 6 of hoger
o Twee 5-en, een 7 (als compensatie) en de rest 6 of hoger
o Voor LO (gym) en CKV (in leerjaar 3 afgesloten) minimaal voldoende
o Elk keuzevak moet met minimaal een 4 zijn afgesloten
o LOB moet voldaan zijn
o Deelgenomen aan het 2F rekenexamen

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM