Voorlichting beroepsgerichte programma

Amsterdam, 1 februari 2021

Betreft: voorlichting beroepsgerichte programma bovenbouw

Beste ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen uit leerjaar 2,

In de bovenbouw (leerjaar 3 en 4) zal uw kind, naast de algemene vakken, ook het beroepsgerichte programma volgen. Dit programma bestaat uit een beroepsgericht profielvak (Dienstverlening en Producten) en uit vier keuzevakken.

Om enig inzicht in het hiervoor genoemde te verkrijgen, nodig ik u bij deze van harte uit om de voorlichting die in deze maand zal plaatsvinden te volgen. Deze voorlichting wordt via Teams verzorgd. Ik zou het zeer op prijs stellen als u samen met uw kind deze voorlichting (digitaal) bijwoont.

U zult ook meer informatie krijgen over een belangrijke activiteit die in maart zal plaatsvinden. Uw kind volgt in deze maand een keuzevakkencarrousel. De doelstelling hiervan betreft een kennismaking met ons keuzevakaanbod. Na afloop zal uw kind samen met u en (eventueel) de mentor vier keuzevakken kiezen die in de bovenbouw met schoolexamens afgesloten moeten worden.

De voorlichting vindt op de volgende dagen plaats:
– Klas 2A: maandag 15 februari 2021 van 17:30 uur tot 18:15 uur
– Klas 2B: dinsdag 16 februari 2021 van 17:30 uur tot 18:15 uur
– Klas 2C: dinsdag 16 februari 2021 van 18:30 uur tot 19:15 uur

Afhankelijk van de klas waar uw kind in zit, krijgt u op de hiervoor genoemde data een uitnodiging met een link naar Teams. Voor alle zekerheid stuur ik deze ook naar uw kind toe.

Tot de 15e of 16 februari!

Met vriendelijke groet,

Rachid Hamdi

Coördinator beroepsgerichte afdeling

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM