Brief ouders leerjaar 2

Amsterdam, 14 september 2023

 

Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 2,

Via deze brief willen wij u graag uitnodigen voor onze jaarlijkse ouderavond. Deze ouderavond vindt plaats op dinsdag 26 september om 19:00 in de aula van onze school. Hier zullen verschillende functionarissen aanwezig zijn om zich voor te stellen. Daarnaast zullen de mentoren u belangrijke informatie vertellen over onze school en over bijzonderheden in het tweede leerjaar. Deze avond heeft een algemeen karakter. Dit betekent dat er geen ruimte is om individueel in gesprek te gaan over uw zoon/dochter. Tijdens de ouderavond kunt u een afspraak maken voor een individueel kennismakingsgesprek met de mentor tijdens de i-week begin oktober.

We starten gezamenlijk om 19:00 in de aula. Daarna gaat u met de mentor van uw zoon/dochter mee naar het mentorlokaal.

Wij verwachten dat u hierbij aanwezig bent. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, wil ik u vragen dit door te geven aan de mentor.

Met vriendelijke groet,

Melissa Bisschop

Teamleider onderbouw

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM