Brief ouders vierde jaar leerlingen

Amsterdam, 1 september 2023

Betreft: start nieuwe schooljaar

Beste leerling en ouders/verzorgers van leerjaar 4,

Wij hopen dat jullie een fijne zomervakantie hebben gehad. Het nieuwe schooljaar begint voor de leerlingen op donderdag 7 september. Deze dag wordt gestart met de stagevoorlichting en aansluitend is er een introductiebijeenkomst met de mentor.

Het rooster ziet er die dagen als volgt uit:

· Donderdag 7 september 4A: 09:30 aanwezig in de mentorklas 4B: 10:30 aanwezig in de mentorklas

· Vrijdag 8 september 08:45 aanwezig in de mentorklas. Trek makkelijk zittende kleding aan!

Neem deze dagen een rugtas met gevulde etui, wat eten en drinken mee. We hopen dat jullie de schoolboeken inmiddels hebben besteld via www.vandijk.nl. Mocht dit nog niet zijn gedaan, willen wij jullie vragen dit zo snel mogelijk te doen.

Op de tweede pagina van deze brief vindt u de agenda van alle ouderbijeenkomsten in schooljaar 23-24. Wij willen u vragen om de voor u relevante data alvast in uw agenda te zetten.

Veel plezier tijdens de introductiedagen! Met vriendelijke groet,

Hans van der Werf Teamleider bovenbouw Iedersland College

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM