Brief ouders leerjaar 1

Amsterdam, 14 september 2023

Beste ouders/verzorgers van leerlingen uit leerjaar 1,

De eerste lesweek is begonnen. We hebben met plezier kennisgemaakt met uw zoon of dochter. Via deze brief willen wij u graag uitnodigen voor onze jaarlijkse ouderavond. Deze ouderavond vindt plaats op maandag 18 september om 19:00. Hier zullen verschillende functionarissen aanwezig zijn om zich voor te stellen. Daarnaast zullen de mentoren u belangrijke informatie vertellen over onze school. Deze avond heeft een algemeen karakter. Dit betekent dat er geen ruimte is om individueel in gesprek te gaan over uw zoon/dochter. Tijdens de ouderavond kunt u een afspraak maken voor een individueel kennismakingsgesprek met de mentor tijdens de i-week begin oktober.

We starten gezamenlijk om 19:00 in de aula. Daarna gaat u met de mentor van uw zoon/dochter mee naar het mentorlokaal.

Wij verwachten dat u hierbij aanwezig bent. Mocht u onverhoopt niet aanwezig kunnen zijn, wil ik u vragen dit door te geven aan de mentor.

Met vriendelijke groet,

Melissa Bisschop

Teamleider onderbouw

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM