Schoolexaminering

BELANGRIJKE ZAKEN SCHOOLEXAMINERING IEDERSLAND COLLEGE

LEERJAAR 3 – PTA’s en schoolexamenreglement zijn op www.iederslandcollege.nl (subpagina Leerlingen – Examen) te vinden.

– Toetsweken
Periode Week
1 22 tot en met 26 november 2021
2 7 tot en met 11 maart 2022
3 20 tot en met 24 juni 2022

Buiten de toetsweken wordt de rest van de schoolexamens tijdens de lessen afgenomen.
– Herkansingen
Periode Week
1 week van 6 december tot en met 10 december 2021
2 week van 21 maart tot en met 25 maart 2022
3 week van 4 juli tot en met 8 juli 2022

– Absenties
o Geen doktersafspraken ed. plannen tijdens schoolexamens!
o Ziek melden of afspraak doorgeven vóór afname (school)examen
– Naar school bellen (ouders/verzorgers) à 020-4081204
– Via magister (ouders/verzorgers)
o Meer dan 15 minuten te laat à ongeoorloofd = onregelmatigheid
– Inhalen van schoolexamens
o Inhalen binnen een week, met docent afspraak maken (afspraak komt vervolgens in Magister)
o Centraal inhaalmoment (vrijdag 8e en 9e uur)

– Overgang naar leerjaar 4
o Eén 5 en de rest 6 of hoger
o Eén 4, een 7 (als compensatie) en de rest 6 of hoger
o Twee 5-en, een 7 (als compensatie) en de rest 6 of hoger

– Afsluiten in jaar 3:
o Maatschappijleer
o CKV (moet voldoende zijn!)
o Behaalde cijfers in jaar 3 gaan mee naar jaar 4
o Elk keuzevak moet met minimaal een afgeronde 4 zijn afgesloten
o LOB moet per periode voldaan zijn
o Lichamelijke opvoeding moet minimaal een voldoende zijn
o Actieve deelname aan het vak rekenen

– Stage
o 4 april 2022 t/m 15 april 2022 (twee weken)
o Deadline inleveren stageformulier à 18 februari 2022

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM