Belangerijke data afronding examenjaar

Amsterdam, 8 juni 2022

Betreft: belangrijke data afronding examenjaar

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

We bevinden ons momenteel in een superspannende periode. Met z’n allen wachten wij de uitslag van woensdag 15 juni af. In deze brief vindt u de belangrijke data van de resterende weken van het examenjaar.

DATUM/TIJD ACTIVITEIT

Dinsdag 14 juni 9:45 uur – 11:50 uur Herkansing 2F rekenen BASIS

Dinsdag 14 juni 12:15 uur – 14:20 uur Herkansing 2F rekenen KADER

Woensdag 15 juni 10:30 uur – 13:00 uur Uitslag geslaagd/afgewezen

Woensdag 15 juni
Inleveren boeken en kluissleutel + uitdelen voorlopige cijferlijsten en uitnodiging diploma uitreiking (bij de eigen mentor in lokaal 1)

14:00 uur – 14:30 uur – KLAS 4A

14:30 uur – 15:00 uur – KLAS 4B

15:00 uur – 15:30 uur – KLAS 4C

15:30 uur – 16:00 uur – KLAS 4D

Donderdag 16 juni en vrijdag 17 juni (op afspraak) –  Uitleg voor de kandidaten die gaan herkansen

Dinsdag 21 juni en woensdag 22 juni 12:30 uur – Herkansingen centraal examen (tijdvak 2)

Uiterlijk woensdag 29 juni – Nieuwe uitslag voor de afgewezen kandidaten

Donderdag 7 juli – Diploma uitreiking

Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, neem dan vooral contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,

Namens de examencommissie

Rachid Hamdi

Examensecretaris

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM