Indeling laatste weken Onderbouw

Amsterdam, dinsdag 1 december 2020

Betreft: laatste schoolweken tot de kerstvakantie

Beste ouders/verzorgers,

De maand december is aangebroken en dit betekent dat we de laatste weken tot de kerstvakantie in zijn gegaan. Via deze brief willen wij jullie op de hoogte brengen van het programma voor de komende drie weken.

Allereerst geldt vanaf vandaag de mondkapjesplicht in alle openbare ruimtes en dus ook bij ons op school. Wilt u uw kind ondersteunen door te zorgen voor (voldoende) mondkapjes?

Deze week vinden de rapportvergaderingen van periode 1 plaats. Aan het einde van de week krijgen de leerlingen hun rapport en het ontwikkelingsperspectief (OPP) mee naar huis. Volgende week vinden de rapportgesprekken met u, de leerling en de mentor plaats. Bij voorkeur worden deze gesprekken zoveel mogelijk online gevoerd. De mentor zal hiervoor een afspraak met u maken. Tijdens dit gesprek bespreekt de mentor met u de cijfers en beoordelingen van periode 1 en het OPP. Het OPP wordt tijdens dit gesprek door u ondertekent en de leerling neemt het OPP de eerstvolgende dag weer mee naar school voor in het dossier.

De laatste week voor de kerstvakantie ziet er anders uit dan normaal. Op maandag hebben de leerlingen een reguliere lesdag. De dinsdag, woensdag en donderdag staan in het teken van projecten. Deze dagen hebben de leerlingen een afwijkend rooster welke te zien is in Magister. Op vrijdagochtend worden de leerlingen verwacht voor een jaarafsluiting in de mentorklas.

Agenda t/m de kerstvakantie:

Maandag 30-11 t/m vrijdag 4-12
Rapportvergaderingen onderbouw

Dinsdag 1-12 
Mondkapjesplicht

Vrijdag 4-12
Rapport + OPP mee

Maandag 7-12 t/m vrijdag 11-12
Rapportgesprekken

Maandag 14-12       
Reguliere lesdag

Dinsdag 15-12 t/m donderdag 17-12
Projectdagen

Vrijdag 18-12 Ochtend: 
Jaarafsluiting mentorklas

Tot slot graag uw aandacht voor het volgende:

Project Gered Gereedschap

In december gaat het Iedersland College gereedschap inzamelen om zo een nieuw beroepsonderwijs project te ondersteunen in Kameroen. Ouders, leerlingen, bedrijven in de buurt en collega’s kunnen vanaf maandag 7 december al hun oude gereedschap op school inleveren. Vóór de kerstvakantie wordt dit opgehaald door Stichting Gered Gereedschap. Alle spullen zullen in een sociale werkplek in Amsterdam opgeknapt worden voor gebruik en dan naar hun eindbestemming worden

getransporteerd. Daar zal het gebruikt worden om leeftijdsgenootjes te helpen een beroepsopleiding af te ronden. Er zullen opbrengsten van de kantineverkoop gedoneerd worden om het transport te bekostigen. Alle leerlingen krijgen een les over dit project en de onderwijssituatie in Kameroen.

Kortom, Gered Gereedschap en Iedersland maken er werk van!

Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er vragen zijn, kunt u contact opnemen met de mentor.

Met vriendelijk groet,

Melissa Bisschop Onderbouwcoördinator

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM