LINTSTAGE LEERJAAR 4

LINTSTAGE LEERJAAR 4

In het kader van het beroepsgerichte programma Dienstverlening en Producten gaan de vierdejaars leerlingen na de herfstvakantie stage lopen. Het betreft een lintstage. Dit houdt in dat de leerlingen gedurende acht weken elke dinsdag op stage zijn. De ideale situatie is natuurlijk dat een leerling in de vierde klas stage gaat lopen in de sector waarin hij/zij een vervolgopleiding wil volgen of zelfs later werkzaam wil zijn. Gezien de veelzijdigheid van ons beroepsgerichte programma, kan een leerling in uiteenlopende sectoren stage lopen. Hierbij kan o.a. worden gedacht aan onderwijs, zorg en welzijn, detailhandel, techniek en ICT.

Het is de bedoeling dat de leerlingen zo goed mogelijk hun best doen om een geschikte stageplek te vinden.

De belangrijkste informatie over de organisatie van de stage is hierna op een rijtje gezet:

Duur : 25 oktober 2022 t/m 13 december 2022

Frequentie : 1 dag per week / elke dinsdag

Stage-uren per dag : min. 6 uur en max. 7 uur per dag

Stagetijden : tussen 8.30 uur en 17.00 uur

(andere tijden mogelijk na overleg met de stagecoördinator)

De leerlingen moeten uiterlijk vrijdag 30 september 2022 het stagebevestigingsformulier hebben ingeleverd.

Rachid Hamdi

Stagecoördinator Iedersland College
E-mail: r.hamdi@iederslandcollege.nl

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM