Informatie Start Schooljaar 2020-21

Amsterdam, 19 augustus 2020

Beste leerlingen en ouders,

We zijn blij dat we na lange tijd weer les kunnen geven op school. Om er voor te zorgen dat iedereen in deze coronatijd gezond blijft, volgen we de richtlijnen van de overheid. Daarnaast hebben we in de school nog een aantal aanvullende afspraken gemaakt. Het is belangrijk dat iedereen die in de school is, zich daar aan houdt.

Hieronder vindt u belangrijke informatie inzake Covid-19 en onze maatregelen.

De ventilatie-installatie
Het Iedersland College valt onder het bestuur ZAAM. Het Iedersland College heeft vanuit ZAAM de informatie ontvangen dat het ventilatie-installatie van onze school voldoet aan het bouwbesluit

Quarantaine na terugkomst uit een risicogebied
Na terugkomst van een leerling of een medewerker uit een risicogebied zijn wij vooralsnog afhankelijk van ieders verantwoordelijkheidsgevoel. Dit betekent dat voor alle medewerkers en leerlingen die uit een risicogebied komen geldt, dat het Iedersland College hun aanwezigheid op school niet op prijs stelt. Je bent pas weer welkom op school als je 10 dagen in thuisquarantaine bent geweest. Je benadeelt mogelijk de hele school als je toch komt en achteraf blijkt dat je een besmetting meedraagt.

De maatregelen
Alle hygiëne-maatregelen blijven op school van kracht:
· Was vaker je handen
· Schud geen handen
· Hoest en nies aan de binnenkant van je elleboog
· Gebruik papieren zakdoekjes
· Zit niet aan je gezicht
· Je maakt voor het verlaten van het leslokaal zelf je tafel en stoel schoon met de daarvoor beschikbare middelen.

Bij de volgende klachten blijf je thuis:
· neusverkoudheid, hoesten, moeilijk ademen/benauwdheid
· plotseling verlies van reuk of smaak of koorts boven 38°C.
· blijf ook thuis als een gezinslid koorts heeft boven 38°C en/of benauwdheidsklachten
· wanneer een gezinslid positief getest is blijft het kind thuis en wordt de school op de hoogte gebracht
· De kantine van de school blijft de eerste week nog gesloten
· In de pauze gaan de leerlingen zo veel mogelijk naar het schoolplein
· De ramen en deuren van de lokalen worden opengezet
· Tussen onderwijspersoneel en leerlingen en tussen onderwijspersoneel onderling blijft de 1,5 meter afstand gehandhaafd
· In de gangen houden we rechts en volgen de looprichting van de pijlen
· Leerlingen gaan direct naar huis als ze vrij zijn
· Leerlingen en medewerkers die zich prettiger voelen met een mondkapje op, mogen dit uiteraard dragen

Risicogroepen
Neemt u altijd contact op met de zorgcoördinator, mevrouw Aktaou (h.aktaou@iederslandcollege.nl) indien uw kind of een gezinslid in een risicogroep valt.

We hopen op deze wijze het coronavirus buiten de school te houden. Als er aanvullende maatregelen worden genomen zullen we de ouders daarvan op de hoogte brengen via een mail en een bericht op de website.

Met vriendelijke groet,

Het team Iedersland College

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM