Brief aangevulde maatregelen examen 2022

Amsterdam, 25 januari 2022

Betreft: aangevulde maatregel centrale examens 2022

Geachte ouder(s)/verzorger(s) van leerlingen jaar 4,

In de brief die ik u op 20 december 2021 had verstuurd, kondigde ik enkele maatregelen aan die het
ministerie van onderwijs heeft genomen voor de centrale examinering in 2022. Deze som ik
nogmaals voor u op rij:
• van het CSPE (centraal examen profielvak Dienstverlening en Producten, afgekort D&P)
moeten alleen twee modules (OAOG en MMPM) centraal geëxamineerd worden;
• de andere twee D&P modules (PPV en PRMV) worden alleen met een schoolexamen
afgesloten;
• mogelijkheid voor leerlingen die langdurig ziek zijn geweest om in tijdvak 2 hun centraal
examen te maken;
• uitbreiding tijdvak 2 van 4 naar 10 dagen;
• een extra herkansing voor het centraal examen (dus 2 vakken i.p.v. 1 vak);
• naast de 2 herkansingen van AVO vakken, mogen de BB en KB leerlingen ook het
beroepsgerichte profielvak D&P herkansen.
Als gevolg van de aanhoudende coronaperikelen, heeft het ministerie deze week de volgende
aangevulde maatregel bekendgemaakt:
• de examenleerlingen kunnen in het examenjaar 2022 het eindresultaat van één vak (niet
zijnde een kernvak*) buiten beschouwing laten als zij daarmee kunnen slagen voor het
diploma. Het resultaat van dit vak komt wel op de cijferlijst te staan, maar zal niet
meegenomen worden in de slaag- en zakregeling.
Met deze extra maatregel wordt de slagingskans voor een leerling groter. Belangrijk om te melden is
dat al deze maatregelen geen invloed hebben op de volledigheid en waarde van het vmbo-diploma
dat hopelijk al onze leerlingen dit schooljaar behalen.
Als u vragen heeft naar aanleiding van deze brief, neem dan vooral contact op met ondergetekende.
Met vriendelijke groet,

Namens de examencommissie
Rachid Hamdi
Examensecretaris

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM