Brief aan ouders m.b.t. vrijwillige ouderbijdrage

Amsterdam, 9 november 2021

Betreft: vrijwillige ouderbijdrage

Beste ouder(s)/verzorger(s) leerlingen Iedersland College,

Zoals vorige week in de nieuwsbrief is aangekondigd, ontvangt u deze week een bericht over de vrijwillige ouderbijdrage voor school 2021-2022. Hieronder kunt lezen wat deze bijdrage inhoudt en hoe deze is opgebouwd.

U hebt gekozen voor Iedersland College, onze visie op onderwijs en ons onderwijsprogramma. Over het onderwijsprogramma leest u alles in deze schoolgids. De schoolgids 2021-2022 is te vinden op onze website. Met uw keuze voor onze school, geeft u toestemming dat uw kind deelneemt aan het onderwijsprogramma, wij willen geen leerling uitsluiten.

De overheid neemt de meeste kosten van dit onderwijsprogramma voor haar rekening. Van het geld dat we van de overheid krijgen betalen we bijvoorbeeld de kosten voor personeel, onderhoud van het gebouw, apparatuur en schoonmaak. Volgens de Nederlandse wet is toegang tot onderwijs dan ook “gratis’’. Ieder kind moet het onderwijs ontvangen wat hem/haar toekomt. Voor een deel van de kosten waar de school géén geld van de overheid voor ontvangt, vragen wij een vrijwillige bijdrage van de ouders van onze leerlingen. Wij vinden het als onderwijsorganisatie belangrijk om deze kosten te maken voor bepaalde onderwijsactiviteiten of –middelen. U kunt hierbij denken aan activiteiten op het gebied van kunst en cultuur, schoolkamp, excursies, speciale onderwijsprogramma’s, projecten in de buurt van de school en in de stad, schoolpas en kluishuur. Of het zijn activiteiten die bijdragen aan burgerschapsvorming. De aanschaf van een device (BYOD) is ook een vrijwillige ouderbijdrage maar dan in natura.

Wij hebben een berekening gemaakt en hieronder ziet u de richtlijn voor de vrijwillige bijdragen per leerjaar.

Het niet voldoen van de vrijwillige ouderbijdrage leidt niet tot het uitsluiten van leerlingen van deelname aan de activiteiten, speciale programma’s of het gebruik van een device.

Wilt u wel vrijwillig bijdragen maar levert dat problemen op neem dan contact op met d.van.hooff@iederslandcollege.nl. Er zijn regelingen die ouders/verzorgers met een kleinere beurs tegemoet kunnen komen.

U ontvangt bericht over het betalen van de vrijwillige bijdragen via WIScollect via ons centraal bureau ZAAM. U kunt daarbij aangeven of u in een keer of in termijnen wil betalen

Leerjaar 1, 2 en 3 

Mentorbudget €15,-

Schoolkamp €100,-

Leerjaar 4 

Mentorbudget €15,-

Een eventuele examenreis jaar 4 zal los van de vrijwillige ouderbijdrage worden geïnd.

Ik hoop u zo voldoende te hebben geïnformeerd. Mocht u naar aanleiding van deze brief vragen hebben, neem dan contact op met de mentor van uw leerling.

Met vriendelijke groet,

Daan van Hooff
Adjunct-directeur Iedersland College

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM