Programma leerljaar 1

Amsterdam, dinsdag 2 februari 2020

Betreft: programma tot aan voorjaarsvakantie

Beste ouders/verzorgers,

Via deze brief willen wij u op de hoogte brengen van het programma van leerjaar 1 voor de
komende weken tot aan de voorjaarsvakantie.

In verband met de lockdown zullen de meeste lessen de komende weken nog online plaatsvinden.
Volgende week worden de eerstejaarsleerlingen één dag op school verwacht, namelijk donderdag 11
februari. Deze dag zullen zij lessen volgen van een half uur waarin de lesstof voor de toetsweek
wordt herhaald. Het rooster voor deze dag is te vinden in Magister. De klassen zijn verdeeld in twee
groepen i.v.m. de anderhalvemetermaatregel. Ook is het dragen van mondkapjes verplicht. Wilt u
uw kind ondersteunen door te zorgen voor (voldoende) mondkapjes?

In de week van 15 februari vindt de toetsvierdaagse voor de onderbouw plaats. Deze dagen maken
de leerlingen maximaal twee toetsen per dag. Er zijn geen lessen zodat zij voldoende tijd hebben om
zich voor te bereiden. Het rooster hiervoor is te vinden in Magister. Mocht u niet meer kunnen
inloggen in uw ouderaccount van Magister, dan verzoek ik u om contact op te nemen met de
mentor.

Agenda t/m de voorjaarsvakantie:
Maandag 1 t/m vrijdag 5 februari Online lessen
8, 9, 10 en 12 februari Online lessen
Donderdag 11 februari Les op school
Maandag 15 t/m donderdag 18 februari Toetsvierdaagse
Vrijdag 19 februari Online lessen
Maandag 22 t/m 26 februari Voorjaarsvakantie

Ik hoop u op deze manier voldoende te hebben geïnformeerd. Indien er vragen zijn, kunt u contact
opnemen met de mentor.

Met vriendelijk groet,
Melissa Bisschop
Onderbouwcoördinator

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM