100% Geslaagd!

De herexamens zijn inmiddels afgenomen en gecorrigeerd. Wij hebben dit schooljaar een slagingspercentage van 100% voor zowel de basisberoepsgerichte als kaderberoepsgerichte leerweg!

Wij zijn ontzettend trots op onze leerlingen!

Iedersland College is onderdeel van Stichting ZAAM