Bekijk hier het overzicht met de schoolvakanties voor het schooljaar 2018-2019:

 

Titel Schoolvakanties schooljaar 2018 2019 1

 

Uw kind is leerplichtig en mag buiten de geplande data geen verlof nemen. Alleen bij hoge uitzondering kan hiervan afgeweken worden en extra verlof worden verleend. Vul hiervoor onderstaand formulier in en lever dit in bij de directeur van Iedersland College, mevrouw A. Veenstra. 

 

Titel formulier extra verlof